Promotion of European Passive Houses

AltOmPassivhuse.dk ajourføres ikke længere
17. juni 2011
Nærværende hjemmeside blev oprettet i 2006 af Ekolab (tidligere Ellehauge & Kildemoes) som led i EU-projektet "Promotion of European Passive Houses".

Projektet og hjemmesiden har medvirket til, at der også i Danmark er blevet opført mange passivhuse og ingangsat mange passivhusaktiviteter. Herunder har Ekolab i samarbejde med Arkitektskolen i Århus bl.a. uddannet et stort antal arkitekter og ingeniører i design og beregning af passivhuse.

Fornylig er foreningen Dansk Passivhus Forum blevet oprettet. Ved siden af foreningens øvrige aktiviteter er det meningen, at der skal etableres en hjemmeside med aktive indlæg fra foreningens medlemmer.

Da Ekolab efter EU-projektets afslutning ikke har haft midler til ajourføring af AltOmPassivhuse.dk finder vi det naturligt, at ambitionen om at formidle nyheder og information om passivhuse overtages af den nye forenings hjemmeside. Ekolab er repræsenteret i bestyrelsen af Dansk Passivhus Forum.

Vi lader dog fortsat AltOmPassivhuse være tilgængelig på nettet og opretholder også vores nyhedsbrev som man kan tilmlede sig via linket øverst til højre.

Liste over danske passivhusprojekter
5. februar 2009
Vi har tilføjet en side med en liste over danske passivhusprojekter. Til sommer forventes der at være opført ca. 25 passivhuse i Danmark.
Se listen

Danmarks første certificerede passivhusdesigner
5. februar 2009
Olav Langenkamp (Langenkamp.dk) har opnået certifikat som passivhusdesigner.
Modellen for certificering af passivhus-designere blev lanceret i 2007. Formålet var at overkomme en væsentlig barriere:
"At interesserede bygherrer ikke vidste, hvor de kunne henvende sig, hvis de ønskede sig en arkitekt med viden om passivhuse".
Man kan blive certificeret passivhus-designer enten ved at gennemgå et kursus og bestå en prøve eller via et certificeret passivhusprojekt.
I efteråret 2009 udbyder Arkitektskolen Aarhus og Passivhus.dk de første danske kurser, som kvalificerer til certificeret passivhusdesigner.
Uddannelsen udvikles i samarbejde med bl.a. Passivhaus Institut.

PHPP-vejledning & konverteringsværktøj
5. januar 2009
Ellehauge & Kildemoes har sammen med SBi og Passivhus.dk afsluttet EFP projektet ”Passivhuse i dansk kontekst - vejledning, hjælpeværktøj og eksempler”.

Rapporten indeholder en beskrivelse af passivhuskriterierne i relation til de danske energiklasser, de væsentlige forskelle mellem PHPP og Be06, samt en dansk gennemgang af PHPP programmet. Endvidere indeholder rapporten en beskrivelse af det konverteringsprogram, som der er udarbejdet som en del af projektet. Konverteringsprogrammet er en Excel fil, som henter data i PHPP programmet og ud fra disse samt supplerende data danner en inddatafil til Be06. Herved lettes arbejdet med at skulle arbejde både i PHPP i forhold til passivhuskriterierne og i Be06 i forhold til bygningsreglementet.

Rapporten kan downloades her. Det tilhørende konverteringsværktøj kan bestilles ved Ellehauge & Kildemoes.

Internationale åbent hus dage 7-9. november 2008
5. november 2008
De årlige ”åbent hus dage” for passivhuse afholdes i dagene 7-9. november 2008.

DER ER NU MULIGHED FOR AT BESØGE 4 DANSKE PASSIVHUSE. (SE MERE)

Endvidere er det muligt at besøge en lang række passivhuse i andre lande bl.a. også i Nordtyskland. Informationer

Kursus i passivhuse og PHPP 18--21. november 2008
2. oktober 2008
I lighed med tidligere år afholder Arkitektskolen Århus bl.a. i samarbejde med Ellehauge & Kildemoes et kursus i passivhuse. Kurset består af to dele:
18.-19.november: Generel introduktion til passivhuse og arkitektur med sidste nyt fra Danmark, Østrig og Tyskland, og fokus på de æstetiske udfordringer omkring vinduer, ventilation og klimaskærm m.v. Desuden introduceres VELFAC’s nye projekt: Model Home 2020
20.–21.november: intensivt kursus i PHPP.

Man kan deltage i begge kurser fortløbende, eller i ét af de to kurser. Se information og program her

Dansk passivhus typehus
6
.januar 2008
Det første danske passiv typehus er på banen. Se mere her og her.

Dansk vejledning til PHPP 2007
6. januar 2008
Energistyrelsen har netop bevilliget et projekt der går ud på at lette anvendelsen af PHPP i Danmark samt at udarbejde en række eksempler, som illustrerer ligheder og forskelle mellem resultater fra PHPP og Be06, og som tydeliggør definitioner og kriterier. Projektet forventes færdigt i løbet af sommeren 2008 og udføres af Ellehauge & Kildemoes i samarbejde med SBI og Passivhus.dk.

Passivhus Norden 2008
5 oktober 2007

1. fællesnordiske passivhus konference afholdes i Trondheim 2-3. april 2008. I juni 2007 blev der dannet en nordisk passivhus fagkomite, der som sin første aktivitet afholder en Nordisk Passivhus konference. Konferencen i 2008 vil i de følgende år blive efterfulgt af konferencer i de øvrige nordiske lande (Sverige 2009, Danmark 2010 og Finland 2011). se mere

International Passive House Days 9, 10, og 11 November 2007
18. september 2007
På Passivhus dagene er der åbent hus i et stort antal passivhuse i Europa (også huse i Nordtyskland)

Se mere (Tag des Passivhauses)

Danmarks første certificerede passivhus
18. september 2007

Danmarks første certificerede passivhus er under opførelse ved Ebeltoft i efteråret 2007. Huset er tegnet af Olav Langenkamp, arkitekt eth-maa, som også er bygherre. Se mere

Passivhuse på vej i bygningsreglementet?
18. september 2007
Efter regeringens byggepolitiske handlingsplan 2007 er det hensigten at indføre en ny klasse af lavenergibygninger i bygningsreglement 2007 svarende til passivhuse. Den 26. juni 2007 blev der afholdt et indledende møde i Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvorefter en lille arbejdsgruppe blev nedsat.

Studietur til Østrig den 31. oktober - 3. november 2007.
27. juli 2007
Se program

Passivhus seminar den 29. august 2007.
29. august 2007
Der var stor interesse for passivhusseminaret, som blev afholdt med stort fremmøde af 124 deltagere. Se program

Certificering af passivhuse
6. juni 2007
Passivhuse kan nu blive certificeret af et dansk firma. Se mere

PHPP program – Salg i Danmark
3. maj 2007
Beregningsværktøjet PHPP, som er udviklet af Passiv Haus Institut i Tyskland, er det grundlæggende værktøj til beregning, certificering og kvalitetssikring af passivhuse i Europa. PHPP programmet kan nu købes hos Ellehauge & Kildemoes. Se mere

1.5 m3 træ til varme og varmt vand det første år
3.maj 2007
Passivhus pioneer Franz Freundorfer, som mange mødte sidste år under passivhus seminaret på Arkitektskolen i Århus, har nu boet 1 år sit eget hus. Huset er på i alt 170 m2 (indvendigt areal), opvarmning foretages udelukkende via brændeovn tilkoblet 1000 l akkumuleringstank samt 11 m2 solfanger. Der er ingen form for el-supplement til rumvarme og varmt vand. Huset blev brugt som test case under PHPP kurset på arkitektskolen.

Resultaterne fra det første år er set med danske øjne ganske opsigtsvækkende. Til rumopvarmning og varmt vand blev der brugt i alt 1.5 m3 bøgebrænde. Dette var mindre end det forventede forbrug på 2-3 m3 træ. Årsagen var den varme vinter 2006/2007.

Franz Freundorfer er en af gæstelærerne på passivhus-seminaret i Århus d. 29 august.

Se mere på familien Freundorfers hjemmeside, hvor familien på 5 personer fortæller om erfaringerne det første år.

12. International Passive House Conference 2008
18
.april 2007
Næste års konference kommer til at foregå i Nürnberg i dagen 11-12 april. Se mere

Komforthusene - Nyt udviklingsprojekt fra Isover.
18
.april 2007
For at sætte skub på udviklingen i Danmark har Isover igangsat et bygge- og udviklingsprojekt som skal resultere i 10 certificerede passivhuse enfamilieshuse, bygget efter dansk byggeskik. Deltagerprojekter udpeges i løbet af sommeren 2007 og husene forventes færdige i 3. kvartal 2008 www.isover.dk

11. International Passive House Conference 2007 (18.april 2007)
har netop været afholdt i Bregenz i Østrig. Med 1000 deltagere var konferencen fuldtegnet og den største nogensinde. De vigtigste deltagerlande var naturligvis Østrig og Tyskland som stod for ca. 2/3 af de tilmeldte. Andre store deltagerlande var Schweiz, Italien, Irland og Norge, Danmark og Sverige havde ca. 16 deltagere. I alt var der deltagere fra ca. 30 lande, heriblandt USA og Canada.

På den tilhørende udstilling var der ca. 72 firmaer der udstillede

Indtryk fra udstillingen:

  • Vakuum isolering virker mere og mere som et lovende produkt. 4 cm svarer ca. til 25 cm standard isolering som f.eks.. mineraluldsisolering. www.variotec.de
  • En af de store europæiske producenter af glas til vinduer Interpane laver nu glas med U-værdier på 0,5 W/m2*K, samt g-værdi 0,47.
  • Isover har også accepteret at passivhuse er fremtidens byggestandard, og har lavet en fyldig byggevejledning (indtil videre på tysk og engelsk)
  • Forvarmning/køling af ventilationsluften via jorden er efterhånden standard i passivhuse. På udstillingen var der nye koncepter.
  • Kingspan producerer certificerede vægelementer med lambdaværdier på 0,022 -0,024. www.kingspan.com
  • Firmaet Hoval markedsfører nu en luft til luft veksler, som kan udvinde fugten i udblæsningsluften og overføre den til indblæsningsluften. En mere stabil relativ luftfugtighed kan fastholdes (mindre risiko for tør luft).


Andelsboligforening bygger økologiske passivhuse i Hjortshøj
18. september 2007
Det lykkedes ikke at samle nok andelshavere til projektet, som derfor er aflyst.
14. februar 2007
Andelsbolig projektet, der er en udvidelse af Andelssamfundet I Hjortshøj (AiH), består af 17 fleksible boliger i 5 størrelser fra 65 -145 m2, samt et fælleshus. Se mere

Pasivhuse EU standard i 2015?
27. november 2006
EU kommissionen har netop offentliggjort en handlingsplan for energibesparelser, hvori der satses på at normen for europæisk boligbyggeri i 2015 bør være passivhuse.
Miljømagasinet P1. 27.oktober 2006

Hvad er et dansk passivhus?
27. november 2006
I artiklen diskuteres danske kriterier for et passivhus. Download artikel

til top